• Spirometria w Łodzi42 231 56 08
  • Ergospirometria wykrywa choroby sercaPon – pt: 7:30 – 20:00   Sob: 7:30 – 14:00

Spirometria Łódź


Nad jakością badań spirometrycznych i spiroergometrycznych czuwa dr n. med. Robert Pietruszyński, oficjalny kardiolog kady olimpijskiej. Robert Pietruszyński Doktor zabezpieczał polską kadrę na igrzyskach olimpijskich w Baku, Rio de Janeiro, Londynie, Pekinie oraz Atenach. Naszemu centrum medycznemu od 1991 zaufało już wiele klubów sportowych ekstraklasy i sportowców reprezentujących nasz kraj również na arenie miedzynarodowej. Systematycznie podnosimy kompetencje i rozszerzamy ofertę tak, aby otoczyć Państwo opieką na najwyższym światowym poziomie.

Dowiedz się więcej!

FMC spirometria Łódź
Ergospirometria i EKG wysiłkowe
Wykonujemy testy wydolnościowe
Spirometria w Łodzi
spirometria i próba wysiłkowa

Czym jest spirometria?


Spirometria (badanie spirometryczne) - podstawowe bezpieczne badanie wydolnościowe układu oddechowego. Dostarcza obiektywnych informacji pozwalajacych na ocenę czynności płuc i dróg oddechowych. W trakcie spirometrii lekarz ocenia objętość wdychanego i wydychanego powietrza przez ustnik aparatu. Badanie może być przeprowadzne również, żeby ocenić reakcję pacjenta na leki. Spirometria zazwyczaj jest badaniem pierwszego wyboru m. in. w astmie, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), zwłóknieniu płuc czy sarkoidozie. Do podstawowych współczynnik ocenianych w badaniu należy FEV1 czyli nasilona pierwszosekundowa objętość wydechowa (forced expiratory volume in one second), FVC czyli nasilona pojemność życiowa (forced vital capacity), FEV1/FVC czyli tzw. test Tiffeneau (iloraz FEV1 i FVC), Wskaźniki MEF albo FEF 25, 50 i 75, które umożliwiające ocenę przepływu powierza w drobnych oskrzelach i PEF szczytowy przepływ wydechowy (peak expiratory flow). Zazwyczaj wynik spirometrii podawany jest w odsetkach wartości należnej (procentach).

Przygotowanie do badania spirometrycznego


Przed badaniem spirometrycznym pacjent nie może pić alkoholu i palić wyrobów tytoniowych najlepiej przez 24 godziny. Nie wolno również przez dwie godziny jeść posiłków. Przez godzinę przed badaniem nie nalezy wykonywać wysiłku fizycznego. Ubranie powinno być luźne tak, aby nie krępowało ruchów klatki piersiowej i brzucha. Jeżeli spirometria nie ma na celu określenia reakcji na leki rozkurczające oskrzela, nalezy odstawić leki, chyba że lekarz wydaje inne zalecenia. Podczas wypisywania skierowania lub ustalenia terminu badania pacjent powinien zostać poinformowany o konieczności odstawienia przyjmowanych systemowo/wziewnie leków.

Próba wysiłkowa

Spiroergometria to badanie diagnostyczne określające odpowiedź organizmu (układu sercowo-naczyniowego, oddechowego oraz mięśniowego) na wysiłek fizyczny. Próba wysiłkowa znajduje zastosowanie w diagnostyce chorób serca i płuc. Ponad to spiroergometria pozwala precyzyjnie opisać wydolność i metabolizm komórkowy, dzięki czemu cieszy się popularnością wśród sportowców układających plan treningowy oraz oceniających jego rezultaty. Podczas wysiłku fizycznego wykonywanego na bieżni lub cykloergometrze komputer kontroluje ciśnienie tętnicze krwi, czynność serca (poprzez elektrody elektrokardiografu). W ramach spiroergometrii przeprowadzane jest rozszerzone badanie spirometryczne oraz analiza fizykochemiczna wydychanego powietrza. Test sercowo-płucny jest przydatny w ocenie leczenia i rokowania w kardiologii, pulmonologii oraz medycynie sportowej. Próba wysiłkowa Łódź

Badanie spirometryczne

Spirometria jest badaniem, podczas którego system na podstawie danych zebranych w trakcie różnych faz oddechu ocenia pojemność oraz wydolność układu oddechowego (płuc i dróg oddechowych). Pacjent oddycha przez maskę połączoną z spirometrem. Badanie zalecane jest przy osobom cierpiącym na obturacyjne choroby płuc, narażonym na zanieczyszczenia środowiskowe oraz palaczom.

EKG wysiłkowe

Badanie obrazuje pracę serca podczas różnych intensywności wysiłeku fizycznego. Podczas testu wykonywana jest elektrokardiografia oraz pomiary ciśnienia tętniczego krwi. W warunkach wzmożonego wysiłku możliwe jest wczesne wykrycie wielu chorób układu sercowo-naczyniowegoco (takich jak choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, stany przedzawałowe czy choroba niedokrwienna serca). Specjaliści zalecają wykonanie tego typu badania przynajmniej raz w życiu. Zapraszamy na EKG wysiłkowe Łódź