• spirometria łódź42 231 56 08
  • próba wydolnościowaPon – pt: 7:30 – 20:00   Sob: 7:30 – 14:00

Wykonujemy badanie spirometryczne, EKG wysiłkowe oraz pełną próbę wysiłkową (spiroerogmetrię).
Spirometria


badanie spirometryczne

Spirometria to badanie medyczne umożliwiające ocenę stanu, pojemności oraz wydolnośći układu oddechowego (płuc i dróg oddechowych). Badania kontrole są zalecane szczególnie osobom cierpiącym na choroby płuc, narażonym na zanieczyszczenia środowiska i palaczom papierosów. Podczas testu pacjent oddycha poprzez maskę połączoną z spirometrem. Na podstawie informacji zebranych podczas wszystkich faz cyklu oddechowego komputer oblicza życiową pojemność płuc (VC), natężoną pierwszosekundową objętość wydechową (FEV1), stosunek VC/FEV1, natężoną pojemność życiową (FVC), pojemność wdechową (IC), objętość oddechową (TV), wydechową objętość zapasową (ERV) oraz wdechową objętość zapasową (IRV).


EKG wysiłkowe


EKG wysiłkowe to badanie obrazujące odpowiedź adaptacyjną serca na wysiłek fizyczny. Podczas wykonywania wysiłku fizycznego o różnej intensywności kontrolowane jest ciśnienie krwi i praca serca dzięki elektrodom podłączonym do elektrokardiografu. Przeprowadzenie tego typu badania zalecane jest przede wszystkim sportowcom, których serca narażone są na duże obciążenia podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Przeprowadzenie kontrolnego badania przynajmniej raz w życiu wskazane jest również każdemu, ponieważ EKG wysiłkowe umożliwia wczesną diagnozę chorób serca (między innymi choroby wieńcowej, choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca i stanu przedzawałowego). Badanie trwa kilkanaście minut.

ergospirometria próba wysiłkowa

Pełna próba wysiłkowa (Spiroergometria)


EKG wysiłkowe to badanie obrazujące odpowiedź adaptacyjną serca na wysiłek fizyczny. Podczas wykonywania wysiłku fizycznego o różnej intensywności kontrolowane jest ciśnienie krwi i praca serca dzięki elektrodom podłączonym do elektrokardiografu. Przeprowadzenie tego typu badania zalecane jest przede wszystkim sportowcom, których serca narażone są na duże obciążenia podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Przeprowadzenie kontrolnego badania przynajmniej raz w życiu wskazane jest również każdemu, ponieważ EKG wysiłkowe umożliwia wczesną diagnozę chorób serca (między innymi choroby wieńcowej, choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca i stanu przedzawałowego). Badanie trwa kilkanaście minut.

Spiroergometria dla sportowców


Próba wysiłkowa dostarcza informacji pozwalających określić indywidualnie jakie natężenie oraz typ wysiłku jest optymalny i bezpieczny. Fizykochemiczna analiza metabolizmu oraz pomiar tętna pozwalają z kolei określić przy jakim wysiłku fizycznym spalane jest najwięcej tłuszczu, węglowodowanów lub aminokwasów (które mogą pochodzić z katabolizmu mięśni). Spiroergometr dostarcza również informacji opisujących siłę, moc i wytrzymałość mięśniową, wydolność fizyczną, gibkość, zręczność i zwinność. Pomiary elektrokardiograficzne oraz ciśnienia krwi umożliwiają wczesną diagnozę dysfunkcjnej odpowiedzi układu sercowo-naczyniowego na wysiłek.